GREENTAN - lahendus teie tööjõumuredele
Telli renditööjõud meie käest, kuna:
 • Oleme kohalik Eesti firma, toimime ausalt ja läbipaistvalt
 • Meil on valmis kandidaadid olemas Ukrainas, kes saavad 3-4 nädala jooksul tööle asuda
 •  Me aitame oma kliente inimeste juhtimisel.
 • Valime töötajad vastavalt kliendi vajadustele.
 • Vormistame oma töötajatele Eesti elamis- ja tööload.
 • Sõlmime töötajatega korrektsed Eesti töölepingud.
 • Registreerime oma töötajad alati Töötamise Registris.
 • Teostame personaliarvestust ja maksame palgad ning maksud Eesti õigusaktide kohaselt.
 • Oleme oma töötajate jaoks kogu aeg olemas, töötajatel on 24/7 tugi nende emakeeles.
 • Meie töötajatel on ravikindlustus läbi Eesti Haigekassa.
 • Meil on hästi läbimõeldud ja toimiv tööohutuse korraldus

Nendel tegevusaladel saame teile renditööjõu hankimisel abiks olla


page contents